پایگاه اطلاع رسانی سیدعلیرضا شجاعی

دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی و توسعه طی مقاله‌ای از اعضای این سازمان درخواست کرده است که به تدوین راهبرد مشترک نوآوری اقدام نمایند. به نظر وی، تاریخ پیشرفت بشر، تاریخ نوآوری است و کشورهای صنعتی از نو کشف کرده‌اند که مفهوم نوآوری در اقتصاد جهانی چیست. اصولا پیشرفت کشورهای عضو OECD مرهون نقشی است که در زنجیره نوآوری جهانی ایفا کرده‌اند. ترجمه مقاله یادشده به نقل از نشریه Observer در اکتبر 2007 در اینجا نقل شده است.

به سوی استراتژی نوآوری (شماره 4)

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو اسبق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، معاون آموزش و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد