پایگاه اطلاع رسانی سیدعلیرضا شجاعی

کشور چین با صدور بیش از 1400 میلیارد دلار کالا به دومین قطب تجاری دنیا پس از آلمان تبدیل شده است. نکته‌ای که آگاهی بر آن برای صاحبان صنایع و کارشناسان اقتصادی ما از نهایت اهمیت برخوردار است، عوامل موثر در رقابت‌پذیری کالاهای چینی و چگونگی حمایت مسوولان این کشور از صادرکنندگان است. در گزارشی که در این جا می‌خوانید نتیجه بررسی‌های برخی از موسسات تحقیقاتی پیرامون علل توسعه صادرات چین و راهیابی گسترده کالاهای این کشور به بازارهای دنیا به اختصار بیان شده است.

عوامل موثر در رقابت‌پذیری کالاهای چینی (شماره 5)

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو اسبق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، معاون آموزش و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد