پایگاه اطلاع رسانی سیدعلیرضا شجاعی

بحران مالی آمریکا که به تدریج به یک بحران اقتصادی گسترده تبدیل شد. صدها میلیارد دلار به قتصاد دنیا آسیب رسانده است. محاسبه زیان‌های ناشی از این بحران کار ساده‌ای نیست و حداقل به 5 تا 10 سال زمان نیاز دارد. برخی از کارشناسان اقتصادی خسارات بحران اخیر را بالغ بر 50 تریلیون دلار برآورد کرده‌اند. در گزارشی که در این جا نقل شده است ضمن تشریح عوامل تاثیرگذار در بحران مالی اخیر خسارات ناشی از آن را به اختصار بررسی کرده‌ایم و راهکارهایی را برای مقابله با بحران مالی و کاهش اثرات نامطلوب آن را ارائه نموده‌ایم.

فهرست مطالب

- مقدمه

- زیان‌های ناشی از بحران مالی

- تاثیر بحران مالی بر اقتصاد روسیه و چین

- تاثیر بحران بر اقتصاد آمریکا

- پیامدهای منفی بحران مالی اخیر برای اقتصاد جهانی

- راهکارهای مقابله با بحران مالی

- منابع و ماخذ

مروری کوتاه بر زیان‌های ناشی از بحران مالی آمریکا (شماره 7)

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو اسبق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، معاون آموزش و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد