پایگاه اطلاع رسانی سیدعلیرضا شجاعی

کشور چین به روش‌های گوناگون تلاش می‌کند روابط اقتصادی خود را با قاره آفریقا گسترش دهد. حجم داد و ستد چین با این قاره از رقم 10 میلیارد دلار در دهه 1980 به بیش از 100 میلیارد دلار در سال جاری افزایش یافته است. در کنفرانس‌های متعددی که ظرف سال‌های اخیر به منظور مشخص کردن راهکارهای توسعه همکاری چین با کشورهای آفریقا برگزار شده است. راهبردهای اساسی چین برای گسترش روابط اقتصادی و تجاری به طور دقیق مشخص گردیده است. از آنجا که مطالعه اقدامات چین برای بحث روابط اقتصادی با قاره آفریقا می‌تواند برای جامعه تجاری ایران آموزنده باشد در این گزارش به بیان ویژگی‌های استراتژی اقتصادی چین در قاره آفریقا اقدام کرده‌ایم.

فهرست مطالب

- مقدمه

- دستاوردهای کنفرانس همکاری چین و آفریقا

- انگیزه‌های چین از همکاری با کشورهای آفریقایی

- دیپلماسی، کمک و تجارت

- کمک‌های مالی و اعتباری

- جهت‌گیری جدید جاده ابریشم

- بوی نفت و شامه اژدهای زرد

- تدوین استراتژی اقتصادی

- نتیجه‌گیری و پیشنهادها

- منابع و ماخذ

استراتژی اقتصادی چین در آفریقا و درس‌های ناشی از آن (شماره 8)

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو اسبق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، معاون آموزش و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد