پایگاه اطلاع رسانی سیدعلیرضا شجاعی

بر اساس برآورد سازمان جهانی تجارت در سال 2008 ارزش کالاهای صادراتی دنیا بالغ بر 8/15 تریلیون دلار و ارزش صادرات خدمات تجاری 7/3 تریلیون دلار بوده است. بحران مالی جهانی که از نیمه دوم سال 2008 آغاز شد موجبات کند شدن روند تجارت جهانی را فراهم کرده است. در گزارشی که اینک از نظر خوانندگان می‌گذرد روند تجارت جهانی طی سال 2008 به اختصار مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

فهرست مطالب

- مروری کوتاه بر روند تجارت جهانی در سال 2008

- حجم تجارت جهانی

- ارزش صادرات جهانی خدمات تجاری در سال 2008 و روند رشد آن

- ارزش تجارت خدمات درکشورهای منتخب در سال 2008

- رده‌بندی کشورها در تجارت جهانی

- کشورهای مهم واردکننده کالا در دنیا در سال 2008

- کشورهای مهم صادرکننده خدمات در سال 2008

- رتبه‌بندی کشورها در تجارت جهانی (بدون احتساب حجم تجارت بین 27 کشور عضو اتحادیه اروپا)

مروری کوتاه بر روند تجارت جهانی در سال 2008 (شماره 14)

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو اسبق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، معاون آموزش و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد