پایگاه اطلاع رسانی سیدعلیرضا شجاعی

صنعت پرورش گل یکی از مهم‌ترین منابع ایجاد اشتغال و کسب درآمد ارزی برای تعدادی ازکشورهای دنیاست که از شرایط اقلیمی مناسبی برای پرورش انواع گل و گیاهان زینتی برخوردار هستند. اگرچه در حال حاضر در بیش از 70 کشور دنیا پرورش گل به مقیاس تجاری انجام می‌گیرد. اما تعداد کشورهای مطرح در صادرات جهانی گل از تعداد انگشتان دست فراتر نمی‌رود. در این گزارش کوتاه اطلاعات مختصری پیرامون وضعیت تولید و تجارت جهانی گل و چگونگی بهره‌گیری از تجربیات کشورهای موفق در این زمینه به خوانندگان گرامی ارائه شده است.

فهرست مطالب

- مقدمه

- تاثیر بحران مالی اخیر بر مصرف جهانی گل

- نفوذ به بازارهای جدید

- تجربه‌اندوزی

- توجه به صنعت گل در سایر کشورها

- منابع و ماخذ

مروری کوتاه بر بازار جهانی گل و تحولات آن (شماره 16)

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو اسبق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، معاون آموزش و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد