پایگاه اطلاع رسانی سیدعلیرضا شجاعی

قیمت تمام‌شده بالای تولید و کاهش آن به عنوان یک نهضت فراگیر، رویکردی جدید و فراخوانی است برای به مشارکت طلبیدن تمام دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی، تا با ارائه برنامه‌های هدفمند در تعاملی همسو جهت حذف هزینه‌ها و تحقق اهداف پیش روی اقتصاد گام‌های بزرگی برداشته شود. وزارت بازرگانی از شروع کار دولت دهم، طرح نهضت کاهش قیمت تمام‌شده را که ایده آن نخستین بار دو سال پیش از سوی دکتر مهدی غضنفری در کسوت معاونت توسعه روابط اقتصادی و رییس کل سازمان توسعه تجارت دولت نهم مطرح شده بود را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است.

توجه به تنوع زیاد تولید کالا و خدمات در بخش‌های مختلف اقتصادی و گستردگی تولی‌گری هر فعالیت به یک یا چند دستگاه اجرایی و تاثیر سیاست‌های داخلی (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)، خارجی و قوانین و مقررات بر قیمت تمام‌شده، همکاری موثر تمامی دستگاه‌های اجرایی در موفقیت نهضت کاهش قیمت تمام‌شده ضروری به نظر می‌رسد. به عبارت دیگر فراگیر شدن این برنامه نیازمند عزم و اراده ملی است. با این وجود نمی‌توان انتظار داشت که این برنامه در یک دوره کوتاه‌مدت اجرایی شود اما به طور قطع با تدوین برنامه هدفمند و مشخص شدن وظایف و مسئولیت دستگاه‌ها و از سویی تعامل بخش خصوصی می‌توان به آینده موفق نهضت یقین پیدا کرد.

نهضت کاهش قیمت تمام‌شده، پایان اتلاف‌ها (شماره 2)/ نسخه PDF

نهضت کاهش قیمت تمام‌شده، پایان اتلاف‌ها (شماره 2)/ نسخه Word

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو اسبق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، معاون آموزش و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد