پایگاه اطلاع رسانی سیدعلیرضا شجاعی

چهارمین شماره اندیشکده بازرگانی با هدف مدیریت دانش و سرمایه‌های انسانی به مستندسازی اندیشه‎های جناب آقای دکتر مهدی غضنفری وزیر بازرگانی و سرپرست فعلی وزارت صنایع و معادن پرداخته و چهار موضوع «ادغام وزارتخانه‎های بازرگانی و صنایع و معادن»، «حمایت از تولید داخل»، «مدیریت واردات» و «هدفمندی یارانه‎ها» مورد توجه قرار داده است. این مجموعه منتخبی است از مصاحبه‎های ایشان با رسانه‎ها در چهار حوزه مذکور. امید است این اقدام گامی باشد هر چند کوچک در جهت مدیریت و توسعه دانش و اندیشه در کشور و حرکتی باشد در مسیر شناخت درست افکار و دیدگاههای این استاد گرانمایه.

ادغام ،حمایت از تولید، مدیریت واردات، هدفمندی یارانه‌ها (شماره 4)/ نسخه PDF

ادغام ،حمایت از تولید، مدیریت واردات، هدفمندی یارانه‌ها (شماره 4)/ نسخه Word

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو اسبق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، معاون آموزش و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد