پایگاه اطلاع رسانی سیدعلیرضا شجاعی

کار اصلی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت مدیریت و برنامه‌ریزی برای کالا است و کالا محور همه تصمیم‌گیری‌ها محسوب می‌شود اما منظور صرفا کالای اساسی نیست. مدیریت تولید، مدیریت بازار و مدیریت تجاری خارجی کالاها از دیگر اقدامات در این وزارتخانه است که البته همه این مدیریت‌ها باید در حوزه کالایی انجام شود زیرا کالا برای وزارت صمت همانند بچه برای مادر است البته پیش از ادغام این بچه با دو تربیت گوناگون بزرگ می‌شد. بدون ادغام نمی‌توانستیم شاهد یک دیدگاه یکپارچه در کشور باشیم، فضای پیش از ادغام تکه تکه بود و سر و ته زنجیره تولید در دست یک متولی نبود.

در دوره پس از ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن با تدوین ماتریس روبرو، فلسفه و چرایی علت تصمیم‌گیری‌ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت که این ماتریس حاصل ادغام و تحریم‌ها بود و به ملاک تصمیم‌گیری‌ اقتصادی تبدیل شد و بسیاری از تصمیمات راحت‌تر اتخاذ شد.

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو اسبق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، معاون آموزش و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد