وزارت بازرگانی در سی و دومین سالگرد حماسه پرشکوه پیروزی انقلاب اسلامی، در مسیرهای راهپیمایی، چهار ایستگاه برپا کرده بود که از راهپیمایان پذیرایی می‌شد و هچنین در حرکتی نمادین از کیکی به طول 32 متر رونمایی شد. (عکس: داریوش زرین‌خط)

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو اسبق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، معاون آموزش و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد