در جلسه هیأت علمی سازمان مدیریت صنعتی که در ماه مبارک رمضان و در آستانه روز معلم برگزار شد، سید علیرضا شجاعی به عنوان مدیر دفتر دوره های تخصصی و کاربردی سازمان مدیریت صنعتی معارفه شد.

وی پیش از این مدیر مرکز تعالی سازمانی و نیز سرپرست مدیریت توسعه نمایندگی های سازمان مدیریت صنعتی بوده و چند سالی است که در حوزه تکنیک های حل خلاق مسأله و تصمیم گیری در این سازمان تدریس می کند.

 

 

 

 

 

 

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو اسبق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، معاون آموزش و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد