در هفدهمین همایش تعالی سازمانی مطرح شد:

 سیدعلیرضا شجاعی، مدیر سابق مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی و مدیر هفدهمین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی: اکوسیستم تعالی سازمانی /  پیشران‌ها و موانع تعالی در سازمان، آنچه باید مهندسی شود.

 

 

امیر بیات، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران: ۶ دهه تجربه انباشته و دانش به روز موجود در سازمان مدیریت صنعتی در حوزه های آموزش و مشاوره، سرمایه ملی و ظرفیتی برای بهره مندی تمام بنگاه ها است که می تواند کمک رسان اکو سیستم کسب و کار کشور در سال جهش تولید باشد.

 

 

ابوالفضل کیانی بختیاری، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی: الزامات رونق و جهش تولید در دوران دیجیتال / برای تحقق جهش تولید یکی از راهبردها همپایه‌سازی صنعتی است که روشی براي رسیدن به سطحی از کیفیت و استاندارد است که کشورهای رقیب به آن دست یافته اند /  پنج حوزه اصلی در مدل تعالی دیجیتال شامل سطح استراتژي؛ سطح ارزش آفرینی؛ سطح شایستگی های دیجیتال؛ سطح فرهنگ سازمانی و رهبری تغییرو سطح سیستم های مدیریت چابک و دیجیتالی شده می باشد.

 

 

مراسم اهداء جوایز هفدهمین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی در تاریخ بیست وششم خرداد ماه سال جاری در مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی با رعایت دستور العمل های بهداشتی برگزار شد و در این آئین از روسا و مدیران عامل سازمان ها و شرکت هایی که در ارزیابی جایزه تعالی سال ۱۳۹۸ موفق به کسب امتیاز لازم برای دریافت جایزه تعالی شده بودند تجلیل به عمل آمد.

 

 

 

در هفدهمین همایش ملی تعالی سازمانی، ۷ بنگاه از بین بنگاه‌های شرکت‌کننده سراسر کشور موفق به دریافت تندیس‌های زرین، سیمین و بلورین جایزه ملی تعالی سازمانی شدند.

 

 

#تعالی #تعالی_سازمانی #آموزش #مشاوره #جهش_تولید #سازمان_مدیریت_صنعتی #اکوسیستم #تعالی_دیجیتال #مهندسی_تعالی

 

 

 

 

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو اسبق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، معاون آموزش و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد