پایگاه اطلاع‌رسانی سیدعلیرضا شجاعی- Shojaei.irکارشناس مدعو برنامه‌های متعدد تلویزیونی و رادیویی در خصوص TRIZ، خلاقیت، مدیریت کیفیت، رقابت‌پذیری در صنایع، بررسی و تحلیل وضعیت صنعت ایران، توقعات شغلی، فرهنگ صنعتی، کسب و کار الکترونیکی، بازاریابی، روابط عمومی، منابع انسانی، مهندسی صنایع به زبان ساده و ...

مصاحبه‌های مختلف با مطبوعات در زمینه‌های مدیریت و مهندسی صنایع

اجرای برنامه‌های متعدد علمی و فرهنگی و مناسبت‌های مذهبی و ملی

انتشار کتاب و ساخت فیلم انگار همین دیروز بود

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو اسبق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، معاون آموزش و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد