ردیف

موضوع

سال

#

1

مشاور شبکه رادیویی تجارت از سوی سازمان توسعه تجارت ایران 1386  

2

مشاور رییس کل و رییس گروه مشاوران جوان سازمان توسعه تجارت ایران تیر 1386 تا 1388  

3

دبیر شورای راهبری کمیته‌های تخصصی انجمن مدیریت منابع انسانی ایران 1386  

4

عضو گروه مشاوران جوان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 1386  

5

مشاور نخستین سمینار بازشناسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ارس آبان 1385  

6

عضو هسته مرکزی حوزه مشاوران جوان وزارت بازرگانی 1385 تا اردیبهشت 86  

7

ارزیاب کانون‌های ارزیابی مدیران 1384 تاکنون  

8

همکار طرح مدیران آینده 1384  

9

کارشناس توسعه مدیریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 1384 تاکنون  

10

مشاور و همکار اولین تا دهمین گردهمایی تخصصی مدیران منابع انسانی IDRO- انجمن مدیریت منابع انسانی (سازمان مدیریت صنعتی) 1384 تا 1387  

11

مسوول پروژه ساخت 15 انیمیشن و فیلم کوتاه در حوزه توسعه مدیریت از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (IDRO)، شرکت نرم‌افزاری پویامهر و حوزه هنری 1384 تا 1386  

12

همکار و مجری برنامه ششمین تا نهمین همایش عرصه‌های یادگیری- موسسه مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی (مشهد مقدس/ اراک/ اصفهان) 1384 تا 1386  

13

عضو کمیته مشاوران و پانل تخصصی کنفرانس بین‌المللی استراتژی‌ها و تکنیک‌های حل مساله 1384 و 1385  

14

مشاور دبیر نمایشگاه و مجری افتتاحیه و اختتامیه ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی سال- معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (نمایشگاه بین‌المللی) آذر 1384 (هفته پژوهش)  

15

قائم‌مقام دبیر کنفرانس و دبیر اجرایی کنفرانس ملی کسب و کار الکترونیکی- دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران و موسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران مهر 1383  

16

مشاور عالی دبیر کنفرانس کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی) تیر 1383  

17

مشاور نخستین کنفرانس توسعه منابع انسانی- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (سالن اجلاس سران) آبان 1382  

18

دبیر کمیته مشاوران دومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات- دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران تیر 1382  

19

همکار چهارمین کنفرانس مدیران کیفیت- موسسه استاندارد، انجمن مدیران کیفیت ایران و شرکت فرایند تحقیق (سالن اجلاس سران) تیر 1382  

20

دبیر اجرایی همایش‌های علمی تخصصی صنعتگران- وزارت صنایع و معادن، کنفدراسیون صنعت ایران، خانه صنعت و معدن، انجمن مدیران صنایع (سازمان ایرانی مجامع بین‌المللی وزارت امور خارجه) تیر 1381  

21

سرپرست هماهنگی تشکل‌های غیردولتی (دبیر کمیته شهروندمداری)- معاونت توسعه مدیریت شهری شهرداری تهران 1381  

22

مشاور و دبیر اجرایی همایش نانوتکنولوژی، انقلاب صنعتی آینده- دفتر همکاری‌های فناوری ریاست جمهوری (مجتمع فرهنگی وزارت کار و امور اجتماعی) اسفند 1380  

23

عضو کمیته مشاوران و همکار نخستین سمینار ملی مهندسی ارزش- دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1380  

24

مشاور و مدیر روابط عمومی نخستین کنفرانس ملی مهندسی صنایع- دانشگاه صنعتی شریف (سالن اجلاس سران) 1380  

25

همکار سومین همایش مراکز تحقیق و توسعه- جامعه مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن (مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی) 1380  

26

دبیر انجمن انجمن مهندسی صنایع ایران 1378 تا پایان 1381  

27

مدیر ارتباط با صنعت و دبیر اجرایی جشنواره علم و صنعت- دانشگاه علم و صنعت ایران 1378  

28

مدیر ارتباط با صنعت و مسوول اجرایی نمایشگاه پروژه‌های کارشناسی دانشگاه علم و صنعت ایران 1377  

29

کارشناس پژوهشی واحد سنجش و تحقیقات اجتماعی شهرداری تهران 1376  

30

مشاور و همکار چهارمین تا نهمین همایش دانشجویی مهندسی صنایع 1375 تا 1382  

31

کارشناس شرکت توسعه و فضای فرهنگی شهرداری تهران 1375  

32

همکار بخش برنامه‌ریزی و مهندسی صنایع شرکت ایران‌بوستر 1375  

33

مدیر ارتباط با صنعت، تبلیغات و مسوول اجرایی سومین همایش دانشجویی مهندسی صنایع- دانشگاه علم و صنعت ایران 1374  

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو اسبق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، معاون آموزش و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد