ردیف

موضوع

سال

#

1

ایده‌پرداز، طراح و مجری طرح سررسید آموزشی توسعه مدیریت 1383، 84، 85 و 91  

2

طراح و مجری طرح گردهمایی بزرگ مدیران و کارشناسان صنعت با موضوع راهکارهای توسعه فرهنگ صنعتی- موسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر، موسسه مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (تالار بزرگ وزارت کشور) مهر 1382  

3

طراح و مدیر طرح نخستین مسابقه و نمایشگاه عکس صنعت ایران - موسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران مهر 1382  

4

موسس موسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران مهر 1382  

5

طراح دومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات - دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران تیر 1382  

6

طراح و مشاور نخستین جشنواره کارت‌های اینترنت و تلفن (یک هفته با اینترنت) مرداد 1382  

7

طراح و مجری انتخاب 20 (معرفی رشته‌های دانشگاهی به دانش‌آموزان در فرهنگسرا‌ها) 1381  

8

طراح و مجری جشن برگزیدگان- فرهنگسرای سرو 1381  

9

طراح و دبیر همایش ملی ویژگی‌های ایران آباد- انجمن مهندسی صنایع ایران (سازمان ایرانی مجامع بین‌المللی وزارت امور خارجه) 1379  

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو اسبق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، معاون آموزش و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد