ردیف

موضوع

برگزارکننده

مدت

#

1

همایش ملی بهره‌وری انجمن بهره‌وری ایران 8 ساعت/ خرداد 1387  

2

کانون‌های توسعه مدیران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 16 ساعت/ اردیبهشت 1387  

3

دومین کنفرانس بین‌المللی بازاریابی مرکز همایش‌های رازی 16 ساعت/ بهمن 1386  

4

دومین همایش کشوری دانشجویی بهداشت حرفه‌ای مرکز همایش‌های رازی 10 ساعت/ مهر 1386  

5

پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت سالن اجلاس سران 20 ساعت/ آذر 1386  

6

مهندسی ارزش، ابزاری قدرتمند برای رقابتی‌تر کردن محصولات و خدمات صادراتی مهندس مسعود رهگذر از آمریکا/ سازمان توسعه تجارت ایران 6 ساعت/ آبان 1386  

7

همایش تبیین نقش و جایگاه موسسات خدمات بازاریابی در توسعه صادرات غیرنفتی مرکز همایش‌های صدا و سیما 8 ساعت/ بهمن 1386  

8

تشریفات کاربردی بین‌المللی تجارت سازمان توسعه تجارت ایران 8 ساعت/ آذر 1386  

9

روش‌های نوین آموزش با رویکرد سازمانی دکتر بهزاد ابوالعلائی/ انجمن پژوهش‌های آموزشی ایران (سالن کمیسیون ملی یونسکو) 3 ساعت  

10

تربیت ارزیاب در کلاس جهانی (دوره مقدماتی) دکتر بهزاد ابوالعلائی و دکتر بابائی/ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت بهسو 20 ساعت  

11

مدیریت دانایی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت راهبردسازان مدیریت 8 ساعت  

12

بهره‌وری دکتر محمدعلی شفیعا/ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (هتل المپیک) 8 ساعت  

13

کایزن یوشیدا (ژاپن)/ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 3 ساعت  

14

مدیریت تکنولوژی استادان مطرح این رشته/ مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف 40 ساعت  

15

IT Service Management

دکتر ولفرام پیچ و گئورگ هرتزورم/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تهران 8 ساعت  

16

تئوری حل مسائل سازمانی به روش خلاق (TRIZ مدیریتی) Darrell Lee Mann، رییس شرکت CREAX و رییس انجمن TRIZ اروپا/ موسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران- تهران 32 ساعت  

17

تئوری روسی حل مساله به روش ابداعی (TRIZ)- تکمیلی پروفسور میلاسلاوا زینوفکینا و پروفسور ریفکات گاریو/ موسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران 24 ساعت  

18

مهندسی ارزش مهندس عبدالعزیز الیوسفی/ شرکت مپنا 8 ساعت  

19

مدیریت انرژی مرکز تحقیقات و خدمات خودکفایی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 40 ساعت  

20

گسترش عملکرد کیفی (QFD) پروفسور گئورگ هرتزورم،پروفسور ولفرام پیچ، دکتر محمد اقدسی و دکتر محمدحسین سلیمی/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر، انجمن مهندسی صنایع ایران و مرکز آموزش مدیریت دولتی- تهران 28 ساعت  

21

تئوری روسی حل مساله به روش ابداعی (TRIZ)- مقدماتی پروفسور میلاسلاوا زینوفکینا، پروفسور ریفکات گاریو و دکتر محمدحسین سلیمی/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر، انجمن مهندسی صنایع ایران و مرکز آموزش مدیریت دولتی 32 ساعت  

22

موتورهای جستجو و جستجو در اینترنت مهندس رضا سیف‌الهی/ انجمن مهندسی صنایع ایران 8 ساعت  

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو اسبق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، معاون آموزش و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد