ردیف

موضوع

سال

#

1

سردبیر مجله یاد ایامی (نشریه دانش‌آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران) 1385  

2

انجمن پژوهش‌های آموزشی ایران شهریور 1382 تاکنون  

3

مشاور هیات مدیره انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران 1383 تا 1385  

4

خبرنگار نشریه معارف- معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها (قم) 1377 و 1378  

5

مسوول صفحه دانشگاه و خبرنگار ماهنامه نیستان 1375 و 1376  

6

نماینده تام‌الاختیار انتشارات آویده 1377 تاکنون  

7

عضو هیات موسس انجمن مهندسی صنایع ایران 1377  

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو اسبق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، معاون آموزش و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد