ردیف

موضوع

سال

#

1

عضو هیات تحریریه نشریه چشم‌انداز مدیریت 1386  

2

سردبیر هفته‌نامه توسعه تجارت (نشریه داخلی سازمان توسعه تجارت ایران) 1386 تا مهر 1388  

3

سردبیر و عضو شورای سیاستگذاری ماهنامه پیام صادرات (نشریه علمی- ترویجی سازمان توسعه تجارت ایران) 1386 تا مهر 1388  

4

طراح و مسوول سیاستگذاری 19 نشست تخصصی هم‌افزایی صنعت و تجارت/ سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 1386 تا مهر 1388  

5

عضو گروه تخصصی خلاقیت، نوآوری و TRIZ موسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران 1381 تا 1384  

6

عضو کمیسیون انجمن‌های علمی ایران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1385 و 1386  

7

عضو کمیته صنعت چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت 1385  

8

عضو هیات علمی اولین کنفرانس بین‌المللی سازمان‌های پیشرو و حضور در فضای تجارت جهانی (مرکز همایش‌های رازی) خرداد 1385  

9

عضو شورای مرکزی کمیته تخصصی مدیریت دانش و سرمایه‌های فکری انجمن مدیریت منابع انسانی 1384  

10

همکار خبرنامه توسعه منابع انسانی شهریور تا آذر 1382  

11

مسوول برگزاری بیش از 40 گردهمایی و دوره آموزشی انجمن مهندسی صنایع ایران 1376 تا 1381  

12

مشاور نشریه پویا/ دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 1381  

13

عضو هیات موسس و نویسنده نشریه سامانه/ دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران 1375  

14

همکار، نویسنده و مشاور (سردبیر چند شماره) خبرنامه مهندسی صنایع/ انجمن مهندسی صنایع ایران 1377 تا 1381  

15

عضو کمیته داوران کنفرانس ملی کسب و کار الکترونیکی/ دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران، موسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران (دانشگاه علم و صنعت ایران) مهر 1383  

16

دبیر کمیسیون نظام آموزش مهندسی، فنی و حرفه‌ای انجمن پژوهش‌های آموزشی ایران شهریور 1382 تا 1386  

17

عضو کمیته علمی گردهمایی بزرگ مدیران و کارشناسان صنعت با موضوع راهکارهای توسعه فرهنگ صنعتی/ موسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر، موسسه مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (تالار بزرگ وزارت کشور) مهرماه 1382  

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو اسبق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، معاون آموزش و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد