با تصمیم شورای سیاست‌گذاری پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، پنجاه و سومین گردهمایی انجمن مهندسی صنایع ایران، به موضوع محوری کنفرانس سال جاری یعنی "پایداری سیستم" تخصیص داده شد. این گردهمایی با حضور اساتید و کارشناسان به چهار محور پایداری سیستم می پردازد که عبارتند از: پایداری در سیستمهای اقتصادی - اجتماعی؛ پایداری در سیستمهای سلامت؛ پایداری در سیستمهای انرژی؛ پایداری در سیستمهای صنعتی. گردهمایی 53 انجمن در محل ساختمان معاونت پژوهشی وزارت صنعت معدن و تجارت و در روز یکشنبه 18 آذر برگزار می شود. 

 

پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد