افزایش شناخت فرهنگ صنعتی جامعه و توسعه این فرهنگ در کشور و بنگاه ها باعث ارتقای سازمان ها در نتیجه توسعه صنعتی خواهد شد لیکن این موضوع در کشور ما مورد غفلت قرار گرفته و متولی مشخصی ندارد.

 لذا مرکز تعالی سازمانی در راستای رسالت خود و سازمان مدیریت صنعتی در نظر دارد، هم اندیشی فرهنگ صنعتی و تعالی سازمانی را با هدف تبادل نظر میان تشکل ها و حوزه های مرتبط با موضوع و نیز تشکیل شورای فرهنگ صنعتی و فناوری برگزار نماید.

 این نشست، روز سه شنبه، 13 آذر در محل ساختمان شماره 2 سازمان مدیریت صنعتی برگزار می شود و از صاحب نظران برای بیان دیدگاه ارزشمندشان دعوت به عمل می آید.

 

 

 

اعضای پنل

1- دکتر ابوالفضل کیانی

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی

 

2- دکتر علی اصغر سعیدی

دبیر گروه جامعه شناسی اقتصادی انجمن جامعه شناسی ایران

 

3- مهندس آرمین خوشوقتی

عضو هیأت مدیره انجمن مدیریت منابع انسانی ایران

 

4- مهندس علی معصومی

عضو هیأت مدیره و دبیر انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

 

5- دکتر سید علیرضا شجاعی

سرپرست مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی و نایب رئیس انجمن مهندسی صنایع ایران

پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد