شماره جدید ماهنامه تخصصی تدبیر با دو موضوع محوری ” مدیریت انرژی” و "استارت آپ" منتشر شد.

 

 

به گزارش ایدرونیوز،  در سرمقاله این شماره با عنوان "تأمین انرژی با کمک نوآوری" ضمن تعریف شاخص جهانی نوآوری، بر ضرورت سرمایه‌گذاری مداوم در راهکارهای نوآورانه در بخش انرژی، برای حفظ رشد اقتصادی در جهان، تاکید شده است.

در بخشی از سرمقاله 309مین شماره ماهنامه تدبیر می خوانیم: نوآوری‌های فناورانه و برخی موضوعات نوین در بحث انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر، موجب شده است تا هزینه‌های انرژی به طور محسوسی کاهش یابد. علاوه بر این، بسیاری از اقتصادها به تغییر منابع انرژی، به‌عنوان راهی برای دستیابی به استقلال انرژی از منابع خارجی نگاه می‌کنند که می‌تواند اشتغال و توسعه اقتصادی را نیز تحریک نماید. برآوردهای اخیر، نشان می‌دهد که ورود جهان به مبحث انرژی پاک به‌عنوان یک اقتصاد سبز، می‌تواند افزایشی بالغ بر ۴۰ میلیون شغل را منجر شود.

در سرمقاله با تصریح بر لزوم تغییرات در هنجارها و فرهنگ های اجتماعی عنوان شده است: با وجودی که نوآوری نقشی مهم در رفع چالش‌های هر دو سمت معادله تولید و مصرف انرژی بازی می‌نماید، با این حال، نوآوری‌های فناورانه به ندرت می‌تواند به تنهایی یک راهکار مؤثر باشد و تغییرات در هنجارها و فرهنگ‌های اجتماعی، همراه با نوآوری در فرآیندهای سازمانی نیز می‌بایست به آن ضمیمه گردد.

از دیگر عناوین این شماره می توان به کاربرد “بلاکچین در توسعه سیستماتیک زنجیره تامین”، “سیستم مدیریت انرژی و موانع استقرار آن” و “چالش های موفقیت استارتاپ ها در ایران” اشاره کرد.

علاوه بر این در ماهنامه تدبیر به موضوعاتی همچون، “روند سرمایه گذاری در حوزه فین تک”، "جهش ارزی"، “فرهنگ در تعالی سازمانی” و “پایداری سیستم” نیز پرداخته شده است.

گفتنی است ماهنامه تدبیر به صاحب امتیازی سازمان مدیریت صنعتی و سردبیری سیدعلیرضا شجاعی منتشر می شود.

پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد