بنا به دعوت شورای انجمن‌های علمی ایران، سومین جلسه هم اندیشی پانل صنعتی ششمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور تحت عنوان "رسالت انجمن های علمی در تبیین مسائل راهبردی کشور" با مدیریت سید علیرضا شجاعی عضو هیأت مدیره شورا و حضور تعدادی از نمایندگان انجمن های علمی در محل ساختمان شورا برگزار شد.

 

 

شجاعی در این جلسه با اشاره به توصیه های رهبر معظم انقلاب، تاکید کرد: ضروری است انجمن های علمی با مسائل روز کشور و چالشهای حال و آینده کشور درگیر و آنها را به درستی تبیین کنند. 

وی ادامه داد: زمانی انجمن علمی پویا خواهد ماند که خودش را از مسائل کشور جدا نداند و به مسائل واقعی و حقیقی و اصلی بپردازد.

در ادامه این جلسه، انجمن ها به ارائه دیدگاه های خود پرداختند.

  

پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد