رادیو اقتصاد در برنامه "رویش" سه شنبه ۱۴ اسفندماه، از ساعت 8 تا 9 صبح به تحلیل تکنیک های نوآورانه برای کاهش هزینه و قیمت تمام شده خواهد پرداخت.

 

 

به گزارش رادیو اقتصاد؛ سید علیرضا شجاعی نایب رئیس انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره اتحادیه انجمن های علمی فناوری، نوآوری و تجاری سازی و دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی در این برنامه در خصوص تکنیک های نوآورانه برای کاهش هزینه و قیمت تمام شده صحبت می کند.

تعریف نوآوری در کسب و کار، معرفی برخی تکنیک های نوآورانه برای کاهش ضایعات و قیمت تمام شده از دیگر مباحث این برنامه می باشد.

پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد