شماره جدید ماهنامه تخصصی تدبیر با موضوع محوری ”تعالی سازمانی" منتشر شد.

 

 

در بخشی از این شماره، به موضوع شانزدهمین همایش تعالی سازمانی یعنی رهبری سازمانی برای تعالی در محیط ناپایدار پرداخته است. از جمله عناوین شماره بهمن ماه تدبیر عبارتند از: 

پایداری در فضای مدل تعالی رمز موفقیت شرکت هاست

پیشرفت شرکت ها با مدل تعالی در شرایط بحرانی امکان پذیر خواهد بود

مدل تعالی، نگاهی نظام‌مند در پیشرفت کسب و کار شرکت ها

مدل تعالی، راهی کارگشا در کسب و کار ایران

الگوی تعالی برای هر سازمانی با سازمان دیگر متفاوت است

رهبران در تعالی سازمان‌ها نقشی اساسی ایفا می کنند

تعامل با ذی‌نفعان از وظایف رهبران سازمان در شرایط بحرانی است

رهبران باید تلاش کنند دائما برای کارکنان انگیزه ایجاد کنند

تصمیم گیری سازمانی در شرایط پرریسک و بحرانی

ریسک های بکارگیری الگوی تعالی سازمانی

گفتنی است ماهنامه تدبیر به صاحب امتیازی سازمان مدیریت صنعتی و سردبیری سیدعلیرضا شجاعی منتشر می شود.

 

پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد