نشست مشترک معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دبیر محترم کمیسیون انجمن‌ها‌ی علمی ایران و اعضای هیأت مدیره شورای انجمن های علمی ایران برگزار شد.

 

 

در این جلسه پیرامون گسترش همکاری دو مجموعه و چگونگی تحقق بندهای تفاهم نامه فیمابین مذاکره و تقسیم کار لازم صورت گرفت.

 

 

 

 

 

پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد