انجمن مهندسی صنایع ایران با همکاری تشکل های علمی و تخصصی و به میزبانی سازمان ملی بهره وری ایران، نشست «نقش تشکل ها در بهره وری و رونق تولید» را برگزار می کند.

 

 

این گردهمایی در روز سه شنبه 22 مرداد 1398، همزمان با روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی از ساعت 15 الی 18:30 در مرکز آموزش مدیریت دولتی تشکیل می شود.

بنابر این گزارش در این نشست که با حضور دست اندرکاران انجمن ها و تشکل ها تشکیل می شود، فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صنعت معدن و تجارت؛ فاطمه پهلوانی، رئیس سازمان ملی بهره وری ایران؛ مهدی فتح اله، رئیس انجمن مهندسی صنایع ایران؛ و سیدعلیرضا شجاعی، عضو هیأت مدیره شورای انجمن های علمی ایران به ایراد سخن خواهند پرداخت و سپس حضار دیدگاه های خود را بیان خواهند کرد.

بر این اساس از رئیس و اعضای هیأت مدیره انجمن های علمی و تشکل های تخصصی جهت حضور و بیان دیدگاه دعوت به عمل می آید.

در صورت علاقمندی جهت حضور و بیان دیدگاه خود حول موضوع گردهمایی، می توانید مراتب را به دفتر انجمن مهندسی صنایع ایران به شماره های تماس 81032317 و  09124250800 یا نشانی اینترنتی evand.com/iiie اطلاع دهید.

لازم به ذکر است محل گردهمایی در خیابان کریمخان زند، خیابان استاد نجات الهی شمالی، کوچه زبرجد، مرکز آموزش مدیریت دولتی واقع می باشد و شرکت عموم علاقمندان آزاد و رایگان می باشد.

پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد