سمینار آموزشی «از مشکل یابی تا مسأله شناسی» توسط سید علیرضا شجاعی در سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور برگزار شد.

 

 

همزمان با هفته دفاع مقدس و به میزبانی مرکز مقاومت بسیج سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، سمینار آموزشی ویژه ای با هدف توانمندسازی برای مدیران و کارشناسان آن سازمان در روز سه شنبه دوم مهرماه برگزار  شد. 

در این سمینار از سید علیرضا شجاعی مدیر مرکز تعالی سازمانی و مدرس سازمان مديريت صنعتي، و نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران برای ارائه موضوع دعوت شده بود.

  

 

پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد