بنا به دعوت شورای انجمن‌های علمی ایران، جلسه کارگروه شورا با انجمن های علمی داوطلب، مرتبط با بند 3 تفاهم نامه مشترک کمیسیون و شورای انجمن های علمی ایران با مدیریت آقایان دکتر محمد همایون صدر؛ نائب رئیس شورا، مهندس سید علیرضا شجاعی؛ عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران و نایب رئیس انجمن مهندسی صنایع ایران و مشاور انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، دکتر سید کمال طبائیان؛ مشاور شورا و حضور تعدادی از نمایندگان انجمن های علمی داوطلب جهت همکاری در اجرای بند 3 تفاهم نامه با مضمون " همکاری و اقدام در برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای اعضای انجمن‌های علمی ایران "، مورخ 1398/06/04 در محل ساختمان شورا برگزار شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد