معاون وزیر اسبق صمت با اشاره به این موضوع که جهش تولید بیشتر به شکل شعاری در رسانه‌ها پرداخته می‌شود،‌ نوشت: ساختار تولیدی کشور در سال ۱۳۹۹ نیازمند تغییرات جدی است. 

 

 

«نود اقتصادی»-علیرضا شجاعی معاون وزیر اسبق صمت: این روزها به موضوع جهش تولید بیشتر به شکل شعاری در رسانه‌ها پرداخته می‌شود و به عمق این شعار مهم برای سال ۹۹ توجه نمی‌شود. برای همین، چند نکته در این خصوص به نظرم رسید که شاید بتواند راهگشا باشد.

۱- سه ویژگی باید مورد توجه قرار گیرد: رشته فعالیت تولیدی باید قابلیت رشد شتابان داشته، این رشد باید پایدار (و نه مقطعی) و باید اشتغالزا باشد.

۲- اولویت‌های تولید تغییر کند: ساختار تولیدی کشور در سال ۱۳۹۹ نیازمند تغییرات جدی است.

۳- نهادسازی اصلاح شود: دولت به تدریج با اصلاح نهادها (بازار کار، بازار محصولات، بازار مالی، شفافیت و...) امکان مدیریت نرم اقتصاد را فراهم کند.

۴- ساختار وزارت صمت بازآرایی و متناسب با جهش شود نه احیا، حفظ یا بهبود تولید: شرح وظایف وزارت صمت فرآیندگرا شود. (شرح وظایف وزارت صمت با قریب ۹ سال از ادغام هنوز تصویب نشده!!!)

۵- سیاست‌های کلی صنعت و معدن اجرا شود: افزایش نرخ رشد ارزش افزوده بخش‌های صنعت، معدن و صنایع معدنی و افزایش صادرات محصولات آن و...

 

یادداشت علیرضا شجاعی معاون وزیر اسبق صمت برای «نود اقتصادی»

 

 

پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد