در شصت و سومین جلسه شورای انجمن های علمی ایران که سه شنبه 30 اردیبهشت برگزار شد، دبیر کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم میهمان هیأت مدیره بود. در این جلسه که همچون چند جلسه گذشته در فضای مجازی تشکیل گردید، پیرامون مسائل مختلف انجمن‌های علمی به ویژه در ماه‌های اخیر بحث و تبادل نظر شد. 

 

مواردی از جمله تأمین بودجه انجمن‌های علمی و حمایت‌های وزارت علوم از انجمن‌ها در شرایظ جدید، ارزیابی عملکرد انجمن‌ها در سال 98 و تاثیر شرایط کرونایی بر فعالیت انجمن های علمی، چگونگی برگزاری مجامع انجمن ها بصورت الکترونیکی و مجازی مورد گفتگو قرار گرفت.

 

 

 

 

 

 

پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد