شصت و چهارمین جلسه هیأت مدیره شورای انجمن های علمی ایران سه شنبه 6 خرداد به صورت مجازی برگزار شد.

 

در این جلسه، با توجه به دستورالعمل ماه‌های اخیر قوه قضائیه در خصوص نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با این قوه، تفاهم نامه گذشته شورا با قوه قضائیه مورد بازنگری قرار گرفت. مقرر شد اعضای هیأت مدیره تا جلسه آینده نظرات تکمیلی خود را اعلام کنند و در جلسه آتی، تفاهم نامه نهایی و ارسال گردد. 

سیدعلیرضا شجاعی عضو هیأت مدیره شورا با اشاره به تعدد و تنوع انجمن های عضو، پیشنهاد کرد طی نامه ای با امضای رئیس شورا به ریاست قوه قضائیه ضمن معرفی ظرفیت بالای شورا و انجمن های علمی و ارسال تفاهم نامه، درخواست جلسه اعضای هیأت مدیره و منتخبی از رؤسای انجمن های علمی با ایشان شود.   

 

 

 

 

 

پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد