چنانچه سازمان بیمه سلامت ایران دغدغه ارائه خدمت بهتر به مردم در اقصی نقاط کشور داشته باشد، سازمان مدیریت صنعتی آمادگی دارد دانش و تجربه خود را در قالب آموزش های تخصصی با مدیران آن سازمان به اشتراک بگذارد. 

 

 

در جلسه ای که با حضور مدیران ارشد دو سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان مدیریت صنعتی در محل سازمان بیمه سلامت برگزار شد، سازمان مدیریت آمادگی خود را برای کمک آموزشی و مشاوره ای به آن سازمان در ارائه خدمات برتر تعریف شده به عنوان بازوی هم افزا در خدمات سازمان بیمه سلامت ایران اعلام کرد.

سید علیرضا شجاعی مدیر دوره های تخصصی و کاربردی سازمان مدیریت صنعتی ایران با ارائه برخی دوره های آموزشی کاربردی و اختصاصی پیشنهادی برای مدیران و کارشناسان برای سازمان بیمه سلامت ایران، گفت: با استفاده از پتانسیل سازمان مدیریت صنعتی این امکان وجود دارد که بتوانیم آموزش های اختصاصی که تسهیل گر خدمات برتر در حوزه سلامت است را عملیاتی کنیم.

برای تحقق جهش تولید، ارائه فرآیندها و چابکی سازمانی بسیار اثرگذار است. به همین دلیل با توجه به تجارب متعددی که سازمان مدیریت صنعتی در چابک سازی سازمانی و مدیریت سازمان‌ها و نهادها دارد، می تواند به تحقق اهداف جهش تولید در حوزه سلامت کمک کند.

در این جلسه، شجاعی توضیحاتی در خصوص مدل تعالی سازمانی، سابقه سازمان مدیریت صنعتی در این زمینه و لزوم بکارگیری الگوی تعالی سازمانی در مجموعه سازمان بیمه سلامت ایران در جهت ارزیابی، اعتباربخشی و بهبود ذینفعان ارائه کرد. 

 

 

 

پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد