معاون وزیر اسبق صمت در یادداشتی ضمن بیان توصیه هایی به دولت، به بیان ۵ اقدام اساسی جهت تسریع در جهش تولید پرداخت.

 

 

«نود اقتصادی»-سید علیرضا شجاعی معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صمت: دولت برای تسریع در امر جهش تولید نیاز به ۵ اقدام اساسی به این شرح دارد: 

  1.  بازار رسانی به بنگاه‎های ایرانی در اولویت برنامه‌های اقتصادی امسال دولت قرار گیرد: داشتن بازار بیش از ۸۰ میلیونی آرزوی بنگاه‎های دنیاست. ایران در زمره ۲۰ بازار بزرگ جهان می باشد. ارتباط این بازار با تولید کنندگان داخلی ساز و کار خاص بازار رسانی را دارد که می‌توان تدوین و اجرا کرد. 
  2. بهبود جهشی فضای کسب و کار صورت گیرد: اصلاحات سریع داخلی با هدف ارتقای جهشی ۳۰ رتبه‌ای در یک سال در شاخص جهانی کسب و کار (رسیدن به رتبه زیر ۱۰۰ ) همانند برخی کشورهای منطقه.
  3.  دولت برنامه ویژه و مسیر سبز برای مجموعه‌های زیر در نظر بگیرد: ۱۰۰ شرکت برتر (IMI۱۰۰)، ۱۰۰ شرکت سرآمد کشور در تعالی سازمانی(IMI)، ۱۰۰ واحد نمونه صنعتی و معدنی ملی (MIMT)، ۱۰۰ صادرکننده نمونه ملی (TPO). سهم این بنگاه‎ها در تولید و تجارت کشور چشمگیر است. با جهش آنها شبکه و زنجیره بنگاه های متصل نیز جهش خواهد کرد.
  4.  به دانش بنیانی و فناوری توجه خاص شود: دانش بنیانی شیوه تولید محصولات صنعتی، کشاورزی و خدمات وابسته به آن افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های پیشرفته در آنها.
  5. تمرکز جامع و عملی بر تولید صورت گیرد: کشورهایی که در تولید موفق بودند همه نظام‎های اقتصادی و سیاسی آنها تمرکز عملی و نه شعاری بر امر تولید داشته‌اند.

 

 

پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد