جلسه هیأت مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران صبح امروز چهارشنبه 24 اردیبهشت به صورت مجازی برگزار شد. 

 

 

 

در این جلسه ضمن بررسی مسائل جاری انجمن، پیشنهادهای اعضای هیأت مدیره برای توسعه برنامه ها و تعامل بیشتر با اعضای انجمن در شرایط کرونا مطرح، بررسی و تصمیم گیری شد. 

 

 

 

پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد