سید علیرضا شجاعی معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با «نود اقتصادی» با بیان اینکه دولت در سال آخر خود در حال خرید زمان است، چه در بورس، چه در بازار خودرو، چه طلا و سکه و چه در فروش اوراق! گفت: خیلی از تعهداتی که دولت ایجاد کرده به دولت بعدی منتقل می‌شود و این نگران کننده است. در اقدامات ماه‌های اخیر دولت، معلوم نیست چقدر نگاه سیستمی و کارشناسی وجود ندارد چون به نظر می رسد بیشتر اقدامات مُسکن‌وار صورت می‌گیرد.

 

لینک فیلم: 

 https://t.90eghtesadi.com/FileRepository//2020/6/16/637278923956522043.mp4

 

 

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو اسبق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، معاون آموزش و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد