جلسه هیأت مدیره شورای انجمن های علمی ایران، در تاریخ 10 تیر ماه 1399 با حضور اعضای هیأت مدیره شورا بصورت مجازی برگزار شد.

 

 

در این جلسه گزارشی از برگزاری جلسه مشترک هیأت مدیره شورای انجمن های علمی ایران با اداره کل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی قوه قضائیه در خصوص انعقاد تفاهم نامه جدید فی ما بین ارائه شد. مقرر شد هفته آینده هیأت مدیره شورا جلسه ای با معاون قوه قضائیه داشته باشند.

 

همچنین از برگزاری جلسه مشترک هیأت مدیره منتخب انجمن های علمی مستقر در ساختمان علامه با ریاست دانشگاه علامه طباطبائی و با حضور مدیر کل امور پشتیبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دبیر کمیسیون انجمن های علمی ایران پیرامون چگونگی مساعدت دانشگاه علامه طباطبائی به انجمن های علمی گزارش کوتاهی داده شد.

 

 

در ادامه جلسه هیأت مدیره موضوع تعیین عنوان نهایی همایش هشتم پیشرفت و توسعه علمی کشور در دستور کار قرار گرفت و عنوان "راهبرد توسعه با محوریت اقتصاد غیرنفتی" برای همایش هشتم شورا نهایی شد.

 

دستور جلسه بعدی در خصوص حضور شورا در شبکه های اجتماعی بود که سید علیرضا شجاعی عضو هیأت مدیره شورا نکاتی در باب اهمیت این موضوع مطرح کرد و  مقرر گردید اینستاگرام شورای انجمن های علمی ایران راه اندازی شود. 

 

 

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو اسبق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، معاون آموزش و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد