سید علیرضا شجاعی بیان کرد: جداسازی وزارت صمت موجب سردرگمی معاونان و مشاوران می‌شود و تولید، صنعت و تنظیم بازار و جهش تولیدی که مورد تأکید رهبری در سال جاری است به فراموشی سپرده می‌شود.

 

 

به گزارش «نود اقتصادی»، علیرضا شجاعی معاون برنامه ریزی وزیر اسبق صمت اظهار داشت: با توجه به اینکه در سال پایانی دولت قرار گرفته‌ایم و فضای درون دستگاه‌ها از سال‌های گذشته متفاوت‌تر شده است، جداسازی وزارت صمت موجب سردرگمی معاونان و مشاوران می‌شود و تولید، صنعت و تنظیم بازار و جهش تولیدی که مورد تأکید رهبری در سال جاری است به طور کامل به فراموشی سپرده می‌شود.

وی بیان کرد: این وضعیت در شهرستان‌ها و استان‌ها دوچندان خواهد بود، زیرا در طرح ادغام دو ساختمان زیر نظر یک رئیس اداره می‌شود، اما زمانی که تفکیک صورت می‌گیرد دفاتر معاونان، ساختمان‌ها و تمامی کارمندان باید جداسازی شود که این اقدام زمانبر است.

معاون وزیر اسبق صمت گفت: در سال پایانی دولت تصویب طرح تفکیک وزارت صمت بحران ایجاد خواهد کرد و سرعت تصمیم‌گیری کاهش می‌یابد و تنظیم بازار نیز به هم می‌ریزد.

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو اسبق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، معاون آموزش و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد