28 تیرماه روز تولد انجمن مهندسی صنایع است. انجمن در سال 1378 تأسیس شد. امروز انجمن وارد بیست و دومین سال فعالیت خود می شود. از اساتید، دانش آموختگان و دانشجویان رشته مهندسی صنایع، مدیران و همه عزیزانی که در ترویج و توسعه این رشته و ارتقای جایگاه انجمن مساعدت کردند سپاسگزاریم.

سیدعلیرضا شجاعی

نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران 

 

پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد