سید علیرضا شجاعی بیان کرد: اینکه می‌گویند تحریم‌های کنونی عجیب و کمر شکن است، برداشت صحیحی نیست.

 

 

در دوره قبلی تحریم‌ها اساسی‌تر و قویتر بود. ما در دوره قبل تجربه این مقدار تحریم نفتی و بانکی را با هم نداشتیم. الان می‌توان گفت هر تحریمی که در حال رخ دادن است، قابل پیش‌بینی است و قبلا هم سابقه داشته و این، کار را برای سیاستگذار ما راحت کرده است.

 

لینک فیلم مصاحبه: https://t.90eghtesadi.com/FileRepository//2020/9/17/637359339208995679.mp4 

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو اسبق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، معاون آموزش و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد