در راستای توسعه مدیریت در بخش سلامت، سازمان‌های مدیریت صنعتی و بیمه سلامت دوره‌‌های مشترک برگزار می کنند.

 

 

 

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، سید علیرضا شجاعی مدیر دوره‌های تخصصی و کاربردی سازمان مدیریت صنعتی با اعلام این خبر، گفت: یکی از رویکردهای جدید سازمان مدیریت صنعتی نوآوری در طراحی محصولات و خدمات در همه حوزه‌ها است که در همین راستا و بر اساس نیازسنجی‌هایی که شکل گرفت، دوره‌های جدیدی در حال برنامه‌ریزی و برگزاری است.

وی ادامه داد: سازمان مدیریت صنعتی به عنوان مهم ترین مرجع توسعه ظرفیت مدیریت در کشور شناخته می‌شود و در حوزه سلامت نیز رسالت‌ها و ماموریت‌هایی برای خود متصور است.

شجاعی اظهار داشت: بر همین اساس، پیرو جلسات و توافقات صورت گرفته برای اولین بار در کشور کار مشترک خوبی را با سازمان بیمه سلامت برنامه ریزی کرده ایم و در آینده ای نزدیک دوره های جدیدی با رویکردهای نوین مدیریت در حوزه سلامت با محوریت سازمان مدیریت صنعتی و سازمان بیمه سلامت تدوین و برگزار خواهد شد.

پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد