یازدهمین جلسه هیأت مدیره شورای انجمن های علمی ایران 7 مرداد ماه 1399 بصورت مجازی برگزار شد. از جمله دستور این جلسه تعیین زیرمحورهای همایش هشتم شورا بود.

 

 

پس از بحث و تبادل نظر 4 زیرمحور برای همایش هشتم پیشرفت و توسعه علمی کشور به شرح ذیل تعیین شد: 

• راهبردهای اقتصاد کلان در اقتصاد غیرنفتی؛
• چالش‌های تأمین منابع مالی در اقتصاد غیرنفتی (شامل بازار سرمایه، بودجه، بانک، بیمه و ...)؛
• نقش مردم در اقتصاد غیرنفتی؛
• اقتصاد دانش‌بنیان (که شامل دانشگاه‌ها هم می‌شود).

 

شایان ذکر است عنوان هشتمین همایش سالانه شورای انجمن های علمی ایران "زاهبردهای توسعه با محوریت اقتصاد غیرنفتی" است و سید علیرضا شجاعی عضو هیأت مدیره شورا دبیری برنامه ریزی و دبیری آن را بر عهده دارد.

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو اسبق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، معاون آموزش و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد