دوران دفاع مقدس صحنه های درس آموز بسیاری داشت. امید که درس آموخته های ارزشمند آن در دوران کنونی بکار گرفته شود تا خیلی از مسائل حل گردد. 

 

 

به نظر شما شایستگی های کسانی که در دفاع مقدس حضور داشتند (رزمندگان، فرماندهان، پدران و مادرانی که از پاره تن خود گذشتند، همسران و بانوانی که در پشت جبهه نقش آفرینی و ارزش آفرینی کردند و ...) چیست؟ مدل شایستگی آنها کدام است؟

تأملی باید و تفکری ....

 

"در دوران دفاع مقدس برای حضور مردمی یک مدل سازی جدیدی انجام گرفت. هر کسی توانست در یک شبکه زنده، کارآمد، داوطلبانه و پرشور، جای خودش را پیدا کند. امروز هم اگر همت کنیم و با نگاه درست به مردم و مسائل نگاه کنیم، می توانیم از این مدل استفاده کنیم. (رهبر معظم انقلاب- 31 شهریور 99)"

 

یاد شهدای دفاع مقدس گرامی باد

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو اسبق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، معاون آموزش و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد