هفدهمین جلسه مجازی هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران در سال 99، با موضوع "بررسی دستورالعمل اجرایی شبکه‌های اجتماعی شورای انجمن‌های علمی ایران" مورخ 15 مهرماه برگزار شد. 

 

در این جلسه، سید علیرضا شجاعی عضو هیأت مدیره شورا دستورالعمل پیشنهادی که برای این منظور تدوین کرده بود ارائه کرد. وی گفت در ویرایش جدید دستورالعمل، نکات مورد نظر و ارسالی برخی اعضای محترم هیأت مدیرهاعمال شده است. 

سپس دستورالعمل بند به بند قرائت و با نظر هیأت مدیره نهایی شد و در انتها این سند با 10 ماده به تصویب هیأت مدیره رسید. بر این اساس، اینستاگرام و لینکدین شورا برای ارائه خدمت به اعضای شورا آماده می شود.

در ادامه جلسه، مجمع عمومی عادی سالیانه شورای انجمن های علمی ایران که هفته گذشته برگزار شد مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. 

در انتهای جلسه نیز بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورا و حسب نظر ریاست شورا، تاریخ برگزاری همایش هشتم پیشرفت و توسعه علمی کشور در 30 دی ماه 1399 به تصویب هیأت مدیره رسید. 

 

 

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو اسبق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، معاون آموزش و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد