سال 1399 با تمام فراز و نشیب‌ها و سختی‌ها و پیچیدگی‌هایش سپری شد. اما می توان از آن به فصل نوآوری و خلاقیت در محدودیت همراه با یادگیری و تجربه جدید یاد کرد. فرصتی برای تغییر پارادایم های آموزشی.

 

 

با هم ثابت کردیم که مسیر آموزش انتها ندارد و حتی در محدودیت‌های کرونا و شرایط دشوار اقتصادی هم تعطیل بردار نیست. از همه فرهیختگانی که در این راه نقش‌آفرین بودند، سپاسگزارم. 

 

 

جلسه پایانی سال 99 همراه با عکس یادگاری همکاران پر تلاش معاونت آموزش سازمان مدیریت صنعتی برای درج در کتاب تاریخ 57 ساله آن سازمان.

 

 

موفق و سرافراز و سلامت و پاینده باشید.  

سید علیرضا شجاعی

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو اسبق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، معاون آموزش و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد