فعالیت هجدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع آغاز شد و مقرر گردید این کنفرانس در آبان ماه 1400 برگزار شود. 

هیأت مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران طی چند جلسه، پس از بررسی موضوعات و شرایط داخلی و خارجی و تبادل نظر با اساتید در خصوص موضوع محوری کنفرانس هجدهم، در نهایت تم اصلی کنفرانس امسال "مهندسی صنایع؛ مسائل پیچیده، تاب‌آوری سیستم‌ها" تعیین شد. همچنین مقرر شد بر 3 محور بحران‌های اقتصادی، تحولات فناوری و تهدیدات سلامت تمرکز شود.    

 

 

دبیرخانه انجمن به عنوان دبیرخانه دائمی کنفرانس آماده پاسخگویی است. 

شایان ذکر است همچون سال های گذشته برای ثبت نام اعضای انجمن مهندسی صنایع تخفیف ویژه در نظر گرفته شده لذا پیشنهاد می شود در اولین فرصت نسبت به عضویت در انجمن یا تمدید آن اقدام نمایید.  

سید علیرضا شجاعی

نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو اسبق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، معاون آموزش و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد