گفتگوی سید علیرضا شجاعی معاون آموزش سازمان مدیریت صنعتی و نایب رئیس انجمن مهندسی صنایع ایران با
آقای دکتر بهزاد ابوالعلایی؛ دکترای مدیریت منابع انسانی، عضو هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی و مولف کتاب دهه ی هفتادی ها؛ و
آقای دکتر عباس غفاری؛ دکترای مدیریت منابع انسانی، دبیر هفدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی؛
پیرامون مدیریت اثربخش بین نسلی در سازمان ها

 


سه عامل رهبری موقعیتی / نسل وفادار، نسل کنجکاو، نسل گریزان و ... / مدیران نقطه کور زیادی دارند! / به نسل جدید مثل مشتری نگاه کنیم / کارکنان بالغ / زندگی مجازی / اهمیت آموزش و توجیه بدو خدمت

نو ورودها به بازار کار که دهه هفتادی ها هستند با رویکرد متفاوتی در محیطهای کار ظاهر میشوند که روش خاصی برای جذب و نگهداشت انها باید بکار گرفته شود .
اصولا مدیریت و انتظارات نسلهای x و y و zو نسل الفا نیاز به شناخت و راهکارهایی دارد که ضروری است به آن پرداخته شود.

#خانه_مدیران #مدیریت #سازمان_مدیریت_صنعتی #منابع_انسانی #نسل #لایو_اینستاگرام #دهه_هفتادی ها #سازمان #چالش #راهکار #نسلx #کنفرانس_توسعه_منابع_انسانی 


#training
#managersclub
#management
#live

@imi.postgraduate
@imi_training
@behzad_abolalaei
@ghaffari8978
@s.a.shojaei_ir

می توانید این گفتگوی جذاب و دیدنی را در لینک زیر تماشا کنید:

https://www.instagram.com/tv/CSZru-Mikvq/?utm_source=ig_web_copy_link 

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو اسبق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، معاون آموزش و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد