گفتگوی سید علیرضا شجاعی معاون آموزش سازمان مدیریت صنعتی و نایب رئیس انجمن مهندسی صنایع ایران با دکتر محمدجواد ثابت عضو هیات علمی #سازمان_مدیریت_صنعتی

 

 

دانشکده زندگی؛ چیستی، چرایی، چگونگی / دانشکده ای که زندگی کردن را یاد بدهد


- از اصول مدیریتی برای مدیریت زندگی استفاده کنیم.
- آدم ها چگونه یاد می گیرند؟
- چگونه باندورا ترس از مار را از بین برد؟
- معجزه یادگیری مشاهده ای.
- زندگی، معلم خوب برای مدیران.
- سازمان ها در سال های اخیر بیشترین بودجه خود را صرف چه نوع آموزش هایی کرده اند؟
- زندگی، مدرسه ضربات سخت!
چگونه در دانشکده زندگی شرکت کنیم؟
چگونه از دانشکده زندگی فارغ التحصیل شویم؟


#دانشکده_زندگی #فکر #ارتباط #اجرا #مدیریت #زندگی #مکتب_یادگیری #تجربه 


#industrial_management_institute
#imi
#lifeschool
@imi.postgraduate
@mj_sabet
@s.a.shojaei_ir

 

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو اسبق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، معاون آموزش و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد